Informujemy, że od 8 listopada będzie można składać wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Nowy wzór dowodu będzie zawierał również podpis właściciela dokumentu.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia nowych rozwiązań technicznych, w dniu 5 listopada 2021 r.  (piątek) zostaje skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i możliwość dokonania innych czynności np. zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub odbioru nowego dowodu osobistego do godziny 10:00. Po wyżej wymienionej godzinie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych.

Wszystkie dowody wydane przed 8.11.2021 oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.gov.pl/e-dowod.