Po latach starań strażacy ochotnicy z Wojnowic doczekali się włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W czwartek 21 stycznia przed remizą OSP Wojnowice burmistrz Tomasz Szulc, Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu młodszy brygadier Marek Kołdyk oraz inspektor ds. administracji i ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Opalenicy Krzysztof Kaczmarek przekazali na ręce prezesa OSP Michała Juskowiaka oficjalny akt włączenia jednostki z Wojnowic do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W uroczystości prócz wymienionych oraz strażaków udział wziął również sołtys, a także radny Wojnowic Ryszard Piotrowski – także strażak – ochotnik.

Dodajmy, że OSP Wojnowice jest drugą – po OSP Opalenica jednostką na terenie gminy, która funkcjonuje w ramach KSRG. Strażacy mają do dyspozycji dwa wozy bojowe – lekki na podwoziu Forda oraz ciężki marki Man. Ten drugi pojazd zastąpił wysłużonego Stara 244, a auto trafiło do jednostki przed świętami Bożego Narodzenia w 2019 roku.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. (źródło:Wikipedia)

JC