W środę, 23 października w Sali OSP przy ul. Młyńskiej odbyła się XIV sesja rady miejskiej. W obecności burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca, jego zastępcy Pawła Jakubowskiego oraz skarbnik gminy Agnieszki Antkowiak- Żak i sekretarza Tomasz Matusiaka decyzję podejmowało 15 radnych. Podjęto uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Kasztanowej, ulicy Podzamcze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki w Gminie Opalenica, zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Opalenica, uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036. Ponadto przedstawiono informacje dot. wykonania budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2019 r. XIV sesja rady miejskiej była też okazją do złożenia podziękowań dla ustępującego sołtysa Niegolewa Krzysztofa Jackowiaka oraz rady sołeckiej, a także wręczenia zaświadczenia o wyborze dla nowo wybranego sołtysa Kamila Kluczyńskiego. GM