PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na XV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 4 listopada 2019 roku o godz. 17.10 w auli budynku OSP w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony gruntu położonego w Opalenicy przy ul. 5 Stycznia oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
2) zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.
4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak