PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na

XVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 25 listopada 2019 roku o godz. 16.15 w auli budynku OSP w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie kworum,
2) przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.
4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak