PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Opalenica na
XX NADZWYCZAJNĄ, UROCZYSTĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,
która odbędzie się 21 lutego 2020 roku o godz. 16.00 w auli budynku OSP w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opalenicy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Opalenicy” panu Stanisławowi Jankowiakowi.
5. Zakończenie XX Sesji Rady Miejskiej.

                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak