Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający w kraju stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zalecam ograniczyć do minimum gromadzenie się w większych grupach w szkołach i przedszkolach w czasie zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Uważam, że spotkania w dobie pandemii stanowią zagrożenie dla zdrowia dzieci i dorosłych.

W związku z powyższym informuję o możliwości odbioru świadectw i dyplomów za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub przedszkola z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ostateczną decyzję co do sposobu organizacji zakończenia roku szkolnego dla uczniów i wychowanków pozostawiam w gestii Dyrektorów szkół i przedszkoli.

 

/ – / Tomasz Szulc
Burmistrz Opalenicy