ZAPROSZENIE NA LII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza na

LII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 8 kwietnia 2022 r., o godz. 16.30 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał:

3.1. uchwała w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Opalenica na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

3.2. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2022;

3.3. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2022 – 2039.

4. Zakończenie LII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

Transmisja z sesji – godzina 16.30 za pośrednictwem dedykowanego Portalu Sesyjnego dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/