PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy

na

 

XXX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 15 października 2020 roku o godz. 17.00 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łęczyce w rejonie drogi nr 380011P oraz dla części miejscowości Terespotockie w rejonie drogi nr 380032P w gminie Opalenica;

3.2. zmiany uchwały w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica”;

3.3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (dot. PKM);

3.4. wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej „Komopal” Spółka z o.o. w Opalenicy;

3.5. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji;

3.6. zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

3.7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036;

  1. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

 

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-coV-2,  obrady Rady Miejskiej w Opalenicy odbędą się częściowo zdalnie. (Zgodnie z art. 15zzx. 1 ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.) Transmisja z sesji – godzina 17 na kanale Gminy Opalenica pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCGIOzN9wW5ou0Q2lY7fHCxA