Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o wydaniu opinii organów opiniujących konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ” Budowa nowego magazynu cukru” w Opalenicy na działkach nr 73/1, 73/2, 73/5 i 73/25, możliwości zapoznania się z ich treścią oraz o przesunięciu terminu wydania decyzji.