Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu GK.6220.8.2019.ES.14 z dnia 12.06.2019r. oraz zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie