Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.34.2019.ES.2 z dnia 7 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku inwestorskiego do chowu trzody chlewnej, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 34 obręb Sielinko, gmina Opalenica „.