Zawiadomienie Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 50 m3/h” w miejscowości Troszczyn, gmina Opalenica.