Zawiadomienie GK.6220.4.2020.ES.1 Burmistrza Opalenicy o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej GK.6220.10.2018.ES.8 z dnia 07.06.2018 r.