Zawiadomienie GK.6220.34.2019.ES.13 z dnia 25 lutego 2020 r. o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.