Zawiadomienie Stron GK.6220.6.2020.ES.6 z dnia 03.04.2020 r. o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o przesunięciu terminu jej wydania.