Zawiadomienie Stron o wydanej decyzji GK.6220.34.2019.ES.24 z dnia 24 czerwca 2020 r. dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 34 obręb Sielinko, gmina Opalenica

Decyzja