Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy o przesunięciu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” Rozbudowa fermy drobiu – brojlerów do planowanej obsady 499 884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica”