Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.29.2020.ES.7 z dnia 06.11.2020r. Stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
7 Zawiadomienie publ. Stron – przesunięcie terminu covid