Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.31.2020.ES.13 z dnia 09.11.2020 r. Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa w obrębie Wojnowice, gm. Opalenica oraz w obrębie Dobieżyn i Szewce gm. Buk, elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN”, planowanego w granicach administracyjnych gminy Buk (powiat poznański) oraz gminy Opalenica (powiat nowotomyski) województwo wielkopolskie, na działkach nr: 26/4 obręb Dobieżyn, gmina Buk, 13 obręb Szewce gmina Buk, 540, 509 i 510 obręb Wojnowice, gmina Opalenica.
Zawiadomienie publ o wydanych opiniach
1. PO.ZZŚ.4.435.669m.2020.MDB – opinia
2. opinia PPIS w N.Tomyśl fotowoltaika gm Opalenica gm Buk
3. Opinia PPIS w Poznaniu
4. Opinia_RDO_S_plik3