Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.32.2020.ES.1 z dnia 17.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej linii kablowej średniego napięcia łączącej planowaną farmę fotowoltaiczną z miejscem przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego w obrębach Porażyn, Sielinko, Troszczyn, Opalenica, gmina Opalenica.

1. Zawiadomienie publ Stron o wszczęciu postępowania