Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.38.2020.ES.1 z dnia 05.10.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na na budowie podziemnej linii kablowej średniego napięcia łączącej planowaną farmę fotowoltaiczną z miejscem przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego w obrębie Porażyn, gmina Opalenica na działce o numerze ewidencyjnym 234.
1. Zawiadomienie Stron publ. 38 o wszczęciu postępowania