Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.44.2020.ES.1. z dnia 12.11 2020r. Stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 185/2 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.
Zawiadomienie GK.6220.44.2020.ES.1 z 12.11.2020r. Stron o wszczęciu postępowania