Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 stycznia 2020 r. nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.243.2018.mk.11