Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód – Budowa gazociągu DN 300 wraz z rozbudową Węzła Sątopy i Mieszalni Gazu Grodzisk”.