Zawiadomienie Stron postępowania o przesunięciu terminu załatwienia sprawy GK.6220.40.2019.ES