ZUPEŁNIE NOWA ULICA NOWA W OPALENICY

W piątek 18 listopada oficjalnie podsumowaliśmy modernizację ulicy Nowej w Opalenicy. Efekt zakończonych prac wspólnie z burmistrzem Tomaszem Szulcem ocenił Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Porzucek, który już począwszy od etapu planowania inwestycji zaangażował się i aktywnie wspierał gminę w uzyskaniu środków finansowych na jej przeprowadzenie. W tym dniu nie mogło również zabraknąć przedstawiciela wykonawcy prac budowlanych firmy „DROGOPAL” Krzysztofa Szeszuły, obecni również byli: Zastępca Burmistrza Paweł Jakubowski, Skarbnik Opalenicy Agnieszka Antkowiak-Żak, radna Elżbieta Mortka oraz Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej i Zieleni Patryk Kąkolewski. Efekt tych kilkumiesięcznych prac powinien zadowolić nie tylko mieszkańców ulicy Nowej, ale wszystkich jej użytkowników. Przebudowa to nie tylko to, co jest najbardziej widoczne czyli nowa nawierzchnia asfaltowo-brukowa drogi i chodniki.
Równie ważne było także wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na całym odcinku łącznie z wpustami ulicznymi, która ma wpływ również na sąsiednie ulice i ma znacznie poprawić jeśli nie wyeliminować, problemy z wodami opadowymi występującymi w tej części miasta.

Prace nie należały do łatwych z uwagi na fakt, iż pod istniejącą nawierzchnią ulicy znajdowała się bardzo duża ilość urządzeń infrastruktury technicznej, nie zawsze zinwentaryzowanej. To z kolei powodowało występowanie częstych kolizji
i wydłużony czas realizacji. Tę sytuację obrazuje najlepiej bardzo duża ilość studzienek zlokalizowanych w jezdni (blisko 70), co na takim odcinku drogi nie jest częstym widokiem. Z uwagi na porę roku część prac porządkowych, takich jak nasadzenia roślin zostaną wykonane na wiosnę w przyszłym roku.

Zadanie w kwocie 3 251 237, 35 zł zostało dofinansowane w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

TA