W sobotnie popołudnie w sali wiejskiej w Urbanowie odbyło się miłe wydarzenie, związane z jubileuszem 60-lecia powstania miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Koło Gospodyń Wiejskich  w Urbanowie założone zostało 19 czerwca 1960 roku przez 21 członkiń. Pierwszą przewodniczącą Koła została wybrana Józefa Kańdulska, która pracowała z Zarządem w składzie: Skarbnik – Gabriela Dolata, Sekretarz – Bronisława Kubicka. Ustalono plan działania, przyjęto regulamin i określono składkę członkowską.

 

29 lutego 1972 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Przewodniczącą, została wybrana Teresa Majcherek. Natomiast 2 grudnia 1975 roku funkcje Przewodniczącej przejęła Helena Pięta, która do 31 stycznia 2011r. przewodniczyła organizacji. Następnie przewodnictwo Koła zostało powierzone  Iwonie Stachowiak, która funkcję swoja pełniła do 25 stycznia 2021r. do chwili powołania do wieczności.. Walne Zebranie KGW w dniu 15.06.2021r   przewodniczenie Koła powierzyło  Kol. Monice Chojnackiej, a pracuje z Zarządem w składzie: Z-ca Przewodniczącej   – Romualda Paluszak, Sekretarz – Hanna Piskorska, Skarbnik – Elżbieta Dziurla oraz Członek Zarządu- Izabela Szaj. Obecnie Koło zrzesza 47 członkiń.

 

Zresztą w sobotę krótką historię KGW przypomniała obecna przewodnicząca. Następnie Zarząd Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu przyznał „Order Wdzięczności Matce Wsi”. Wręczono je paniom, które wychowały czwórkę dzieci, a więc: Ewie Bartkowiak, Halinie Chwirot, Stanisławie Fórmaniak, Mirosławie Kaczmarek oraz Hannie Piskorskiej.

 

Z kolei za wkład pracy w rozwój miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich – Zarząd Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych przyznał   Dyplom  wraz z odznaką „Zasłużonego Działacza Kółek Rolniczych Województwa Wielkopolskiego” dla: Moniki Chojnackiej, Moniki Fórmaniak, Barbary Kapelskiej, Ewy Kotlarek, Gertrudy Pajchrowskiej, Romualdy Paluszak oraz Hanny Skibickiej.

 

Część artystyczną przygotował zespół Wiaruchna wespół z kabaretem ze Słocina. Po występach przyszedł czas na życzenia i gratulacje. Piękne kwiaty, specjalny adres oraz drobne prezenty na ręce przewodniczącej KGW Moniki Chojnackiej złożył Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc oraz jego zastępca Paweł Jakubowski, a po przedstawicielach Gminy Opalenica pozostali goście.