Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty dziękuję za trud i czas poświęcony w kształcenie i wychowanie pokoleń dzieci i młodzieży.

To dzięki Wam, wielu młodych ludzi poznaje siebie i swoje predyspozycje, odkrywa talenty i pasje, znajduje motywację do zmagania się ze swoimi słabościami.

To właśnie nauczyciele, pedagodzy, pracownicy oświatowi stajecie się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie właściwych wzorców, odkrywanie pięknych stron świata. To Wy wskazujecie im drogę, nakierowujecie na układanie ścieżki ich dorosłego życia.

Za to wszystko Wam serdecznie dziękuję. Jednocześnie życzę Wam szanowni Państwo, radości i satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym.

 

 

Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc