78. ROCZNICA NAPAŚCI ZSRR NA POLSKĘ

W niedzielę, 17 września obchodziliśmy kolejną bolesną rocznicę. 78 lat temu nastąpił atak wojsk radzieckich na wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Tym samym wcielony został w życie pakt Ribbentrop – Mołotow zakładający rozbiór ziem polskich, którego dokonały faszystowskie Niemcy przy współudziale ZSRR. Cześć ofiarom tamtych czasów, poprzez złożenie wiązanki, oddali burmistrz Tomasz Szulc wraz z proboszczami opalenickich parafii księdzem kanonikiem Antonim Lorenzem i księdzem kanonikiem Zbigniewem Kuźnickim.