XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na XLIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 19 września 2017 roku o godz. 16:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Statutu Gminy Opalenica,
  • nazwy ulicy Wyzwolenia w Opalenicy,
  • nazwy ulicy 26 Stycznia w Opalenicy,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2017 – 2033.
  1. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

                                                                          

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          (-) Eugeniusz Wojtkowiak