Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację do CEEB można składać:
1) przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie https://www.zone.gunb.gov.pl klikając w przycisk „Złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi;
2) osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opalenicy.
Wzór deklaracji do pobrania na stronie: https://zone.gunb.gov.pl lub jako załącznik z sekcji załączniki.

Miejsce złożenia deklaracji w wersji papierowej:
Punkt kancelaryjny
Urząd Miejski w Opalenicy
64-330 Opalenica, ul. 3 Maja 1
Telefon: 614477281 lub 697 873 172
Godziny przyjęć interesantów:
pon. – pt 7:30 – 15:30

Więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB):
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Termin złożenia deklaracji:
• w przypadku budynku już istniejących – 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021 r.,
• w przypadku nowo powstałych obiektów – 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw