W czwartek 19 sierpnia w auli w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy odbyło się kolejne spotkanie władz z czternastu gmin i trzech powiatów – obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego.

Podczas majowego spotkania ustalono, że w imieniu wszystkich jednostek gmina Opalenica będzie realizowała zadania w na rzecz Obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym rady gmin Kuślina, Lwówka, Miedzichowa, Nowego Tomyśla, Zbąszynia, Przemętu, Siedlca, Wolsztyna, Rakoniewic, Wielichowa, Granowa i Kamieńca oraz powiatu wolsztyńskiego podjęły stosowne uchwały w sprawie powierzenia zadań. Pozostałe jednostki – powiat nowotomyski, powiat grodziski i gmina Grodzisk Wielkopolski zadeklarowały podjęcie podobnych aktów do końca września.

Konsekwencją podjętych uchwał było podpisanie porozumień oraz utworzenie Biura Koordynacyjnego, będącego komórką organizacyjną w strukturze Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Biuro będzie realizowało zadania wynikające w szczególności z:

 1. porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Opalenica a jednostkami samorządu terytorialnego będących członkami Obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania strategii i pozyskania budżetu na zawarte w niej zadania z zewnętrznych środków w perspektywie finansowej 2021-2027;

 2. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego będącymi członkami Obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego;

 3. obsługi administracyjnej:

 1. zawiadamianie członków Obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Wielkopolski o miejscu i terminie posiedzeń,

 2. udostępnianie materiałów, dokumentów,

 3. sporządzanie protokołów z posiedzeń,

 4. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami,

 5. gromadzenie i udostępnianie informacji w zakresie działalności;

 1. współpracy z podmiotami zewnętrznymi w kwestii opracowywania dokumentów dotyczących Obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Wielkopolski;

 2. monitorowania stanu realizacji prac nad wspólną Strategią Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego;

 3. rozliczania środków finansowych, zapewniających sprawne zarządzanie
  i funkcjonowanie Biura Koordynacyjnego.

Ideą współpracy jest zwrócenie uwagi, że do tej pory region Zachodniej Wielkopolski nie mógł liczyć na szczególne wsparcie w funduszach UE oraz był pomijany w zakresie strategicznych projektów dla Wielkopolski, a poszczególne jednostki miały nikłe szanse na pozyskanie środków z funduszy. Działanie w tak licznej grupie budzi nowe, szersze możliwości uzyskania dofinansowań inwestycji. Daje możliwość pokazania jak ogromne znaczenie ma wsparcie finansowe przedsięwzięć na różnych obszarach, m.in.: infrastruktura, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, aktywizacja zawodowa, czy rozwój społeczny i kulturowy, które w znaczący sposób zniwelują różnice pomiędzy jednostkami w regionie, a także w stosunku do pozostałej części Wielkopolski.

Wyjściowym celem wspólnego działania było opracowanie i realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, aktualnie współpraca opiera się na stworzeniu wspólnej Strategii Zachodniej Wielkopolski, w której przedstawione zostaną problemy, z którymi boryka się cały rejon oraz poszczególne jednostki, a także wspólne cele strategiczne, których realizacja pozwoli na zrównoważony i trwały rozwój powiatów i gmin. Kolejne spotkanie zaplanowano z końcem września, podczas którego przedstawiony zostanie projekt Strategii Zachodniej Wielkopolski.