21 października br. w godz.11:00-14:00 –  w Urzędzie Miejskim w Opalenicy odbędzie się dyżur eksperta ZUS.

Tematem dyżuru zgodnie z harmonogramem będą:  Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ekspertem z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie: Pani  Agata Matuszak.