W ostatnich dniach na terenie gminy Opalenica powstały nowe miejsca przeznaczone edukacji ekologicznej. Pierwsze z nich to ścieżka dydaktyczna znajdująca się przy Przedszkolu numer 1 w Opalenicy. Dzięki informacjom zawartym na poszczególnych elementach ścieżki przedszkolaki będą mogły poznać zasady działania ekosystemów, a także podstawowe normy ekologii, takie jak np. segregacja opadów czy dbałość o czyste powietrze. Z kolei przy budynku szkoły w Jastrzębnikach (należącym do SP Porażyn) powstał ogródek dydaktyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Pozwoli on na organizację zajęć poglądowych i obserwacyjnych, dzięki którym uczniowie zapoznają się z różnymi gatunkami roślin, owadów i ptaków. Ponadto uczniowie będą prowadzić obserwacje pogodowe przy pomocy zainstalowanych przyrządów, a dzięki narzędziom ogrodniczym będą pielęgnować założony warzywnia, wykorzystując kompost i deszczówkę.

Głównym celem zrealizowanego projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży (oraz wszystkich osób odwiedzających ścieżkę oraz ogródek dydaktyczny), a także upowszechnianie proekologicznych działań w codziennym życiu, przy poszanowaniu lokalnego środowiska.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach projektu pt: “Edukacja ekologiczna w gminie Opalenica poprzez wykonanie ścieżki dydaktycznej w Opalenicy oraz wykonanie ogródka dydaktycznego w miejscowości Jastrzębniki.” PL