Zawiadomienia Stron o wydanej decyzji GK.6220.20.2018.ES.28 z dnia 02.12.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu – brojlerów do planowanej obsady 499 884 sztuk (1999,5 DJP) w m. Dakowy Mokre, działki nr 869, 870/1, 870/2, gm. Opalenica”.

Decyzja

Charakterystyka przedsięwzięcia

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2