Gminie Opalenica udało się pozyskać środki unijne na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół w Opalenicy w ramach projektu „Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19”, nr naboru RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, działanie: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie: Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.
Po zakończeniu postępowania zakupowego Burmistrz Opalenicy Pan Tomasz Szulc przekazał 82 nowoczesne laptopy na ręce Pani Ireny Nawrockiej – Dyrektora Zespołu Szkół w Opalenicy. Sprzęt będzie służyć uczniom i nauczycielom nie tylko podczas nauki zdalnej, ale także będzie cennym narzędziem w kształceniu zawodowym z uwagi na wysoką jakość podzespołów użytych do ich produkcji. Wartość zakupionych komputerów przenośnych to
369 738,00 zł