INFORMACJA OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, iż wnioski w sprawach:

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 +

na nowy okres są przyjmowane od 01 sierpnia 2017

INFORMACJA OPS