Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na XLVI nadzwyczajną sesję rady miejskiej, która odbędzie się 25 lipca 2017 roku o godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  – rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy,

  – określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Opalenica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

  – przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu wraz z odpowiedzią na skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu
  w Poznaniu.

 1. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.