Informacje o zmianach w ustawie o czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r.