Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.21.2019.ES.8 z dnia 8 listopada 2019r. o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.