Inwestujemy w sport!

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji” – na projekt pod tą nazwą Gmina Opalenica zyskała 1 675 000 złotych dofinansowania z rządowego programu Olimpia.

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

– Chciałbym złożyć podziękowania Wojewodzie Wielkopolskiemu Michałowi Zielińskiemu za jego osobiste zaangażowanie w rozwój sportu na terenie naszej gminy. Dzięki dotacji gminy powstanie kolejny ważny obiekt, który jeszcze bardziej poprawi infrastrukturę sportową i przyczyni się do rozwoju sportowych talentów wśród naszych mieszkańców – mówi Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc.

Warto podkreślić, że boisko wielofunkcyjne będzie kolejną tego typu inwestycją. Już teraz na terenie stadionu miejskiego trwa budowa zadaszonej hali w ramach programu Tenisowa Polska. Już niedługo miłośnicy tenisa, w tym młodzież będzie mogła trenować w nowoczesnych warunkach.