Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński w Opalenicy

Na zaproszenie Burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca gminę Opalenica odwiedził Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.

Podczas kilkugodzinnej wizyty Wojewoda zobaczył postępy w realizacjach trwających w mieście inwestycji – między innymi modernizacje Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy, Zespołu Szkół w Opalenicy, Szkoły Podstawowej w Opalenicy, jak również budowę drogi w Kopankach.

Ponadto samorządowcy rozmawiali o kolejnych działaniach, jakie w przyszłości przeprowadzić można na terenie gminy Opalenica.

– Chciałbym podziękować Wojewodzie Michałowi Zielińskiemu, który dzięki swojemu osobistemu zaangażowaniu przyczynił się do pozyskania przez gminę niezbędnego wsparcia finansowego z rządowych programów, dzięki któremu możliwa jest realizacja naszych inwestycji – powiedział Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc.