1 maja przypada piętnasta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Stało się tak na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Polska wstąpiła do UE 1 maja 2004 roku wraz z dziewięcioma innymi krajami (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry).