Gmina Opalenica otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Z naszej gminy kryterium uprawniające do otrzymania wsparcia zostało spełnione przez 237 osób. W nadchodzącym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na zakup komputerów, ponadto zakupiony sprzęt zostanie objęty ubezpieczeniem. O ile nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności komputery powinny trafić do ujętych we wniosku dzieci na przełomie sierpnia i września. Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do otrzymania sprzętu zostaną poinformowane o sposobie i terminie ich otrzymania.