W dniu 20 grudnia 2019 r. strażacy ochotnicy z jednostki OSP Wojnowice odebrali fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN. To pierwszy w długiej historii tej jednostki fabrycznie nowy pojazd.

Wykonawcą w/w samochodu była firma Moto-Truck z Kielc. Jednostka zakupiła samochód w ramach przedsięwzięcia: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach” i było to możliwe dzięki dotacjom jakie jednostka otrzymała z:

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w  kwocie 100 000,00 zł;

– Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 172 000,00 zł;

– Gminy Opalenica w kwocie 470 000,00 zł;

– środki własne w kwocie 94 400,00 zł.

Całkowita wartość samochodu to 836 400,00 zł brutto

https://www.wfosgw.poznan.pl/

https://www.nfosigw.gov.pl/