Stanowisko II Walnego Zgromadzenia VI Kadencji Wielkopolskiej Izby Rolnicze w sprawie programu utylizacji folii rolniczej