Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu s.1

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu s.2