Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Wielkopolskiego nr IR-III.746.96.2019.10 z dnia 13 lutego 2020r. w katalogu Ogłoszenia i Obwieszczenia/Ogłoszenia/2020.