Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Program współpracy 2022
Zarządzenie konsultacje